• 210 6640938
  • ptest@otenet.gr

Κοκκομετρική ανάλυση

Η δοκιμή της κοκκομετρικής ανάλυσης είναι η πιο διαδεδομένη και η πιο συχνά διενεργούμενη δοκιμή για τα αδρανή υλικά και τα εδαφικά υλικά. Με την κοκκομετρία μπορεί να υπολογιστεί η κατανομή του μεγέθους των κόκκων ενός υλικού και μέσω αυτής να προκύψουν πολύτιμα συμπεράσματα. Η κατανομή του μεγέθους των κόκκων ενός αδρανούς υλικού επηρεάζει άμεσα όλες τις ιδιότητες του& σκυροδέματος και του ασφαλτικού σκυροδέματος. Τα αποτελέσματα της κοκκομετρίας αποδίδουν πολύτιμα δεδομένα για τις ιδιότητες του πορώδους του ιστού των αδρανών υλικών στις κατασκευές. Ομοίως για τα εδαφικά υλικά, γνωρίζοντας την κοκκομετρική τους διαβάθμιση είναι δυνατόν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των υλικών και κατ' επέκταση και των κατασκευών.

Η δοκιμή της κοκκομετρικής ανάλυσης μπορεί να διενεργηθεί με πολλές διαφορετικές πρότυπες μεθόδους. Οι πιο συχνά εφαρμοζόμενες στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες:

Αμερικανικά πρότυπα

  • ASTM C 136 για την κοκκομετρική ανάλυση
  • ASTM C117 για τον προσδιορισμό της παιπάλης
  • ASTM E11 για τις προδιαγραφές των κοσκίνων

Ευρωπαϊκά πρότυπα

  • ΕΝ 933.01 και ΕΝ 933.02 για την κοκκομετρική ανάλυση και τον προσδιορισμό της παιπάλης
  • ISO 3310.01 για τις προδιαγραφές των κοσκίνων από μεταλλικό πλέγμα
  • ISO 3310.02 για τις προδιαγραφές των κοσκίνων από διάτρητη πλάκα.

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κόσκινα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν με τις παραπάνω πρότυπες μεθόδους δοκιμής για την κοκκομετρική ανάλυση. Επιπλέον περιλαμβάνονται όργανα που χρησιμοποιούνται για τη διακρίβωση των κοσκίνων.

Αναλυτικό κατάλογο του εξοπλισμού κοκκομετρικής ανάλυσης μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Εξοπλισμός για άλλες δοκιμές δοκιμές δομικών υλικών παρουσιάζεται εδώ ενώ γενικός εργαστηριακός εξοπλισμός υπάρχει εδώ.