• 210 6640938
  • ptest@otenet.gr

Φαινόμενο βάρος αδρανών υλικών

 

Φαινόμενο βάρος ενός αδρανούς υλικού ορίζεται ο λόγος της μάζας του υλικού που καταλαμβάνει όλο τον όγκο κυλινδρικού δοχείου όταν αυτό έχει πληρωθεί με ελεύθερη ροή του αδρανούς και χωρίς περαιτέρω συμπύκνωση, προς το όγκο του δοχείου. Αποδίδεται με μονάδες kg/m3

Για τον υπολογισμό του φαινομένου βάρους αδρανών υλικών χρησιμοποιούνται κυλινδρικα δοχεία, λεγόμενα και "μήτρες φαινομένου βάρους". Η χωρητικότητα του δοχείου εξαρτάται από το μέγιστο κόκκο του αδρανούς. Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι μητρών φαινομένου βάρους. 

 
 
 
Μήτρα 1 lt
 
 
Μήτρα 5 lt
 
Μήτρα 10 lt
Μήτρα 20 lt
Μήτρα 1 lt
Μήτρα 5 lt
Μήτρα 10 lt
Μήτρα 20 lt

Πρότυπα: ASTM, EN 1097.03, ASTM C29,

Πληροφορίες για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε άλλες φυσικές δοκιμές αδρανών υλικών μπορείτε να βρείτε εδώ.