• 210 6640938
  • ptest@otenet.gr

Πυκνότητα και απορροφητικότητα αδρανών υλικών

Ο προσδιορισμός της πυκνότητας και της απορροφητικότητας των αδρανών αποτελούν διαφορετικά στάδια της ίδιας διαδικασίας. Ο πρώτος αντιπροσωπεύει τη μέση πυκνότητα ενός πολυπληθούς μίγματος κόκκων, η οποία δεν περιλαμβάνει τα μεταξύ των κόκκων κενά. Ο δεύτερος εκφράζει το ποσοστό του νερού που δύναται να εισχωρήσει στους πόρους του αδρανούς, ύστερα από εμβάπτισή του σε λουτρό καθορισμένης θερμοκρασίας και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Αν και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται είναι διαφορετικές για λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα αδρανή, ωστόσο τα αποτελέσματα είναι κοινά. Έτσι, από τη δοκιμή υπολογίζονται τα παρακάτω μεγέθη :

  • Φαινόμενη πυκνότητα κόκκων (kg/m3): η αναλογία της ξηρής μάζας ενός δείγματος αδρανούς προς τον όγκο που καταλαμβάνει στο νερό, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών σφραγισμένων κενών αλλά εξαιρουμένων των προσβάσιμων από το νερό κενών.
  • Πυκνότητα επί ξηρής βάσης (kg/m3): η αναλογία της ξηρής μάζας ενός δείγματος αδρανούς προς τον όγκο που καταλαμβάνει στο νερό, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών σφραγισμένων κενών και των προσβάσιμων από το νερό κενών.
  • Πυκνότητα επί κορεσμένης και επιφανειακά ξηρής βάσης (kg/m3): η αναλογία της συνολικής μάζας ενός δείγματος αδρανούς και της μάζας του νερού στα προσβάσιμα από το νερό κενά προς τον όγκο που καταλαμβάνει στο νερό συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών σφραγισμένων κενών και των προσβάσιμων από το νερό κενών εφόσον υπάρχουν.
  • Απορροφητικότητα (kg/m3): η αύξηση της μάζας ενός δείγματος ξηρού αδρανούς λόγω της διείσδυσης του νερού στα προσβάσιμα από το νερό κενά.

Πρακτικά η πυκνότητα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του όγκου που καταλαμβάνει δεδομένη μάζα αδρανούς σε διάφορα μίγματα όπως σκυρόδεμα, ασφαλτικό σκυρόδεμα, κονιάματα κ.λπ. Η απορροφητικότητα δίνει μία εκτίμηση του πορώδους του αδρανούς, ήτοι της κατ' όγκο αναλογίας κενών στους κόκκους των αδρανών.

Αντί για την πυκνότητα πολλές φορές χρησιμοποιείται το ειδικό βάρος. Τo ειδικό βάρος του αδρανούς προκύπτει από τη διαίρεση της πυκνότητάς του με την πυκνότητα του νερού στη θερμοκρασία δοκιμής και είναικαθαρός αριθμός.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πυκνότητας και της απορροφητικότητας των αδρανών παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες:

Πληροφορίες για πρόσθετο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών υλικών μπορείτε να βρείτε εδώ.