• 210 6640938
  • ptest@otenet.gr

Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών - Μη καταστροφικές δοκιμές

Ο έλεγχος του σκυροδέματος σε υφιστάμενες κατασκευές μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες μεθόδους:

Οπτικός έλεγχος υφιστάμενης κατασκευής

Για την αποτίμηση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος και του χάλυβα οπλισμού μίας υφιστάμενης κατασκευής πρώτα από όλα διενεργείται μία οπτική επιθεώρηση του κτιρίου. Η επιθεώρηση αυτή έχει σα σκοπό τον εντοπισμό επιφανειακών φθορών και αστοχιών καθώς και τον καθορισμό της ποσότητας και του είδους των ελέγχων που θα επακολουθήσουν. Ο οπτικός έλεγχος αυτός περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Έλεγχος επιφανείας με ελαφρές κρούσεις για τον εντοπισμό αποκόλλησης επιχρισμάτων
  • Έλεγχος για την ύπαρξη ανερχόμενης ή κατερχόμενης υγρασίας στα στοιχεία
  • Έλεγχος για την ύπαρξη ρωγμών, προς οποιαδήποτε διεύθυνση

Τα παραπάνω συνοδεύονται από μία πιθανή ερμηνεία, η οποία και θα υποδείξει τις μετρήσεις και δοκιμές που πρόκειται να επακολουθήσουν.

Καταστροφικές δοκιμές

Στις καταστροφικές δοκιμές περιλαμβάνεται η πυρηνοληψία, η οποία συνίσταται στην αποκοπή κυλινδρικου δείγματος σκυροδέματος (καρότο ή πυρήνας) από την υφιστάμενη κατασκευή. Για να πραγματοποιηθεί απαιτείται η συσκευή λήψης πυρήνων (καροταρία). Οι πυρήνες στη συνέχεια κόβονται με τον κόφτη προκειμένου να αποκτήσουν τις επιθυμητές διαστάσεις: λόγο ύψους προς διάμετρο περίπου ίσο με ένα (D/H=1). Εν συνεχεία καπελώνονται με ειδικές διατάξεις και υλικά ώστε να επιπεδωθούν οι δύο βάσεις τους και ακολουθεί η δοκιμή θλίψης προκειμένου να υπολογιστεί η αντοχή του σκυροδέματος.

Ελάχιστα καταστροφικές δοκιμές

Στις ελάχιστα καταστροφικές δοκιμές περιλαμβάνονται η εξόλκευση ήλου και η διείσδυση. Η αρχή της διείσδυσης βασίζεται στο γεγονός ότι η ευκολία διείσδυσης αντικειμένου στο σκυρόδεμα είναι αντιστρόφως ανάλογη της αντοχής του. Εφαρμόζεται με την έμπηξη στο στοιχείο σκυροδέματος ακίδας ειδικής μορφής και στον υπολογισμό του βάθους στο οποίο αυτή εισήλθε, το οποίο και δίνει ένδειξη της αντοχής του σκυροδέματος. Σε σχέση με τις κρουσιμετρήσεις είναι πιο αξιόπιστη μέθοδος, καθώς δίνει εκτίμηση της αντοχής σκυροδέματος σε μεγαλύτερο βάθος και δεν εξαρτάται από παράγοντες όπως η εξωτερική υφή και η επιφανειακή υγρασία.

Η εξόλκευση ήλου βασίζεται στην έμπηξη ήλου μήκους 4cm και διαμέτρου 4 mm με πυροδοτικό εκτοξευτή στο σκυρόδεμα και του υπολογισμού της δύναμης που απαιτείται για την αφαίρεσή του, η οποία εξαρτάται την πλευρική πίεση που ασκείται στον ήλο και συνεπώς από τη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος.Μετά την έμπηξη του ήλου αφήνεται να περάσει χρονικό διάστημα 10 λεπτών για την αποκατάσταση της ηρεμίας και της θερμοκρασίας του υλικού στα αρχικά επίπεδα. Ο ήλος αφαιρείται με ειδικό εξολκέα, ο οποίος φέρει και δυναμόμετρο και το οποίο μετρά τη δύναμη εξολκεύσεως Η δύναμη αυτή, μέσω καταλλήλων διαγραμμάτων, μεταφράζεται σε θλιπτική αντοχή σκυροδέματος.Για να επιτευχθεί η απαιτούμενη ακρίβεια των αποτελεσμάτων, σε κάθε θέση πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 6 δοκιμές σε αποστάσεις τουλάχιστον 10 cm μεταξύ τους.

Μη καταστροφικές δοκιμές

Στις μη καταστροφικές δοκιμές περιλαμβάνονται οι κρουσιμετρήσεις, οι υπερηχομετρήσεις και οι μαγνητομετρήσεις.

Οι κρουσιμετρήσεις γίνονται με ειδική διάταξη, το κρουσίμετρο. Με τη μέθοδο αυτή αποτιμάται η επιφανειακή κυρίως αντοχή του σκυροδέματος. Οι υπερηχομετρήσεις γίνονται με κατάλληλο ζεύγος - δέκτη και λήπτη υπερήχων - το οποίο προσδιορίζει την ταχύτητα μετάδοσης του ήχου και, με κατάλληλες αναγωγές, την αντοχή του σκυροδέματος. Οι μαγνητομετρήσεις τέλος προσδιορίζουν το βάθος επικάλυψης του οπλισμού σκυροδέματος καθώς επίσης και την απόσταση μεταξύ των ράβδων του οπλισμού. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε μία από τις μη καταστρεπτικές μεθόδους καθώς επίσης και για τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό μπορείτε να βρείτε ακολούθως.

Πρόσθετο εξοπλισμό για τον έλεγχο του σκυροδέματος μπορείτε να βρείτε εδώ.