• 210 6640938
  • ptest@otenet.gr

Δείκτης πλακοειδών κόκκων

Ο δείκτης πλακοειδών κόκκων είναι μία δοκιμή που προσδιορίζει τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των κόκκων του αδρανούς. Εφαρμόζεται δε μόνο σε χονδρόκοκκα αδρανή.

Ιδανικά, τόσο στο σκυρόδεμα όσο και στο ασφαλτικό σκυρόδεμα, οι κόκκοι πρέπει να πλησιάζουν την κυβική ή τη σφαιρική μορφή. Όταν ο λόγος της μέγιστης προς την ελάχιστη διάσταση του κόκκου είναι μεγαλύτερος από 2, τότε λέγεται ότι ο κόκκος είναι πλακοειδής. Όταν στο αδρανές το ποσοστό των πλακοειδών κόκκων μεγαλώνει, αυξάνεται η ειδική επιφάνεια του αδρανούς και κατά συνέπεια αυξάνεται και η απαιτούμενη ποσότητα συνδετικού υλικού (τσιμεντοπολτός ή άσφαλτος) για την κάλυψη του αδρανούς. Για το λόγο αυτό οι διεθνείς προδιαγραφές όρίζουν ένα μέγιστο ποσοστό πλακοειδών κόκκων που πρέπει να περιέχεται στα χονδρόκοκκα αδρανή.

Ο δείκτης πλακοειδών κόκκων προσδιορίζεται με ειδικά κόσκινα. Τα κόσκινα αυτά έχουν μακρόστενες οπές από τις οποίες διέρχονται οι πλακοειδείς κόκκοι ενώ οι κυβικοί και σφαιρικοί συγκρατούνται.

Η βασική αρχή της δοκιμής συνίσταται καταρχάς στο διαχωρισμό του αδρανούς σε επιμέρους κλάσματα με τη δοκιμή της κοκκομετρικής ανάλυσης. Το κλάσμα μεγέθους d/D τοποθετείται στο κόσκινο πλακοειδούς με άνοιγμα D/2. Οι κόκκοι που θα διέλθουν από αυτό θεωρούνται πλακοειδής ενώ αυτοί που συγκρατούνται θεωρούνται ως κυβικοί. Με κατάλληλους υπολογισμούς εξάγεται εν τέλη ο συνολικός δείκτης πλακοειδών κόκκων για το σύνολο του χονδρόκοκκου αδρανούς.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα ειδικά κόσκινα που χρησιμοποιούντα για τη δοκιμή του δείκτη πλακοειδών κόκκων.