• 210 6640938
  • ptest@otenet.gr

RoSy MEMO

Ένα ακόμα υποπρόγραμμα της οικογένειας RoSy Software είναι το ΜΕΜΟ. Το ΜΕΜΟ είναι ξεχωριστό module για την καταγραφή, την οργάνωση και τον προγραμματισμό των άμεσων επεμβάσεων που απαιτούνται σε σημεία του οδικού δικτύου που εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση αιτημάτων από τους χρήστες του οδικού δικτύου καθώς καταγράφει και ομαδοποιεί κάθε πληροφορία για βλάβες, απ' όπου κι αν τούτη προέρχεται. Ταυτόχρονα οργανώνει τις απαιτούμενες επεμβάσεις με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και ταυτόχρονα τηρεί το αντίστοιχο ιστορικό. Επιτρέπει με εύχρηστο τρόπο το στρατηγικό σχεδιασμό των επεμβάσεων τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, με σκοπό τη μείωση του απαιτούμενου κόστους και χρόνου για την εκτέλεση των εργασιών

Στο ΜΕΜΟ καταγράφονται διάφορα είδη περιστατικών και βλαβών: λακκούβες, πεσμένα σήματα, φωτεινοί σηματοδότες εκτός λειτουργίας ή άλλα συμβάντα που απαιτούν άμεση επέμβαση. Επιπλέον είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διευκολύνει το χρήστη που παραλαμβάνει δεδομένα από το τηλέφωνο. Καθώς οι πληροφορίες μπορεί να προέρχονται από διάφορα σημεία – πολίτες, τεχνική υπηρεσία, αστυνομία κ.ά. – το ΜΕΜΟ έχει ιδιαίτερο παράθυρο όπου καταγράφονται τα στοιχεία του πληροφοριοδότη. Προσφέρει ακόμα τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον πολίτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς ενημέρωση της έκβασης της επισκευής ενώ ταυτόχρονα εντείνει την υπευθυνότητα και την ευαισθητοποίηση των χρηστών. Μπορούν επιπρόσθετα να εισαχθούν φωτογραφίες του συμβάντος, η ακριβής θέση του και όποιες άλλες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν. Κάθε νέα εγγραφή με την εισαγωγή της λαμβάνει την κατάσταση «Εισηγμένη».

Συνήθως τέτοια περιστατικά απαιτούν μία επί τόπου αυτοψία προκειμένου να επιβεβαιωθεί το είδος και η έκταση του συμβάντος και να γίνει πιο λεπτομερής καταγραφή του. Μετά την αυτοψία η εγγραφή του ΜΕΜΟ ενημερώνεται με τα ευρήματα οπότε η κατάστασή της μεταβάλλεται σε «Επιθεωρημένη».

Εν τέλει, όταν ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα και αποκατασταθεί η βλάβη εισάγεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Τότε το συμβάν λαμβάνει την ένδειξη «Περαιωμένο».

 RoSy MEMO

 RoSy MEMO

Το ΜΕΜΟ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα καθημερινό ημερολόγιο για τις άμεσες επεμβάσεις. Για το λόγο αυτό έχει ενσωματωμένη μία προθεσμία 7 ημερών, εντός της οποίας περιστατικά που εκκρεμούν πρέπει να έχουν περαιωθεί. Όταν υπάρχουν εγγραφές στην κατάσταση «Εισηγμένη» ή «Επιθεωρημένη» το RoSy με την εκκίνησή του εμφανίζει ένα παράθυρο όπου ενημερώνει το χρήστη ότι υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση τέτοιων συμβάντων.

Όλα τα δεδομένα του MEMO αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων RoSy BASE ενώ η σύνδεσή του με το υποπρόγραμμα RoSy MAP επιτρέπει την καλύτερη εποπτεία και οργάνωση των εργασιών, αφού όλα τα συμβάντα μπορούν να απεικονιστούν σε διαδραστικούς χάρτες.

Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του νόμου

Νόμος 3481/2006 – ΦΕΚ 162Α/02.08.2006

«... 5. Οι αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο τις οδούς της αρμοδιότητάς τους για τη διαπίστωση βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας της οδού και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του προϊσταμένου τους. Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες για την ύπαρξη βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού. Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να προβαίνει επίσης σε γραπτή ειδοποίηση των αρμοδίων για τη συντήρηση υπηρεσιών με οποιοδήποτε μέσο (όπως ιδίως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή), η οποία καταχωρίζεται από τις άνω υπηρεσίες στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο....»

Το ειδικό βιβλίο που περιγράφει ο νόμος, με το RoSy MEMO μπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και με δυνατότητες GIS. Το ΜΕΜΟ είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει τέτοιες απαιτήσεις διαχείρισης οδικών δικτύων που συνήθως έχουν δήμοι, κοινότητες ή περιφέρειες. Αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των παρατηρήσεων - επισημάνσεων σχετικά με το οδικό δίκτυο που μπορεί να προέρχονται από τους πολίτες, από το προσωπικό φορέα δήμου ή από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Ένα σπασμένο σήμα, μία λακκούβα ή επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου παύουν αποτελούν χαρτιά που μεταφέρονται ανάμεσα στις διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες. Πλέον, με το RoSy MEMO καταγράφονται, ομαδοποιούνται και επιτυγχάνεται αποδοτική ηλεκτρονική διαχείρισή τους προς εξοικονόμηση χρόνου και κόστους

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το RoSy MEMO μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα υποπρογράμματα της οικογένειας RoSy μπορείτε να βρείτε εδώ: RoSy BASE, RoSy MAP, RoSy PLAN.