• 210 6640938
  • ptest@otenet.gr

RoSy BASE

Ο βασικός πυρήνας ενός συστήματος διαχείρισης οδοστρωμάτων είναι η βάση δεδομένων, στην οποία αποθηκεύονται όλες οι, σχετικές με το οδικό δίκτυο, πληροφορίες. Στην περίπτωση του RoSy το υποπρόγραμμα RoSy BASE αποτελεί αυτή τη βάση δεδομένων.

BASE

Το RoSy BASE καλύπτει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο φάσμα πληροφοριών. Μέσα από διακεκριμένους πίνακες συγκεντρώνει και ομαδοποιεί όλες τα δεδομένα. Λειτουργεί σε περιβάλλον WINDOWS και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ευκολία στη χρήση, στην εισαγωγή και στη διαχείριση δεδομένων. Τα δεδομένα που περιλαμβάνει αφορούν τόσο στο οδόστρωμα όσο και στον παράπλευρο εξοπλισμό του οδοστρώματος, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οδικού δικτύου. Ακολούθως παρουσιάζονται μερικά από τα σημαντικότερα τμήματα του RoSy BASE και των πληροφοριών που περιλαμβάνουν.

Λίστα οδών και βασικές πληροφορίες - Road List and Main information

Η λίστα των οδών αποτελεί το βασικότερο τμήμα του RoSy BASE. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα τμήματα των δρόμων που απαρτίζουν το συνολικό οδικό δίκτυο. Εμφανίζει τόσο τον κωδικό όσο και την περιγραφή / ονομασία του κάθε τμήματος. Το παράθυρο "Main information" περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες κάθε τμήματος όπως ονομασία, κωδικός, μήκος, κατηγορία κ.λπ.

Main list

Πλάτος οδοστρώματος - Width

Στο παράθυρο "Widths" εισάγονται τα πλάτη του οδοστρώματος. Μπορεί να εισαχθεί ένα πλάτος για ολόκληρο το τμήμα του οδικού δικτύου όπως αυτό έχει εισαχθεί στη λίστα οδών. Επιπλέον μπορούν να γίνουν περαιτέρω διαχωρισμοί και να εισαχθούν διαφορετικά πλάτη για κάθε υποτμήμα ή ακόμα να εισαχθούν και διαφορετικά πλάτη για κάθε λωρίδα κυκλοφορίας.

width

Κυκλοφοριακός φόρτος - Traffic

Στο παράθυρο "Layers" εισάγονται δεδομένα για τον κυκλοφοριακό φόρτο. Αυτά είναι η Ετήσια Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία (ΕΜΗΚ - AADT), ο ετήσιος ρυθμός αύξησης οχημάτων, οι Ισοδύναμοι Τυπικοί Άξονες (ΙΤΑ - ESA), η πραγματική / μετρούμενη μέγιστη ταχύτητα κ.ά.

traffic

Στρώσεις - Layers

Στο παράθυρο "Layers" εισάγονται κατασκευαστικά δεδομένα του οδοστρώματος. Πιο συγκεκριμένα εισάγονται τα είδη και τα πάχη των στρώσεων οδοποιίας (ασφαλτικές στρώσεις), των στρώσεων οδοστρωσίας (θραυστό αμμοχάλικο) καθώς επίσης και των στρώσεων έδρασης (επιχώματα, στρογγιστικές στρώσεις).

layers

Επιπλέον από τα δεδομένα οτυ παραθύρου "Layers" μπορούν να ληφθούν γραφικές απεικονίσεις τόσο του διαμήκους όσο και του εγκάρσιου προφίλ του οδοστρώματος.

profile

Βλάβες - Distress

Στο παράθυρο "Distress" εισάγονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση του οδοστρώματος και τις υπάρχουσες φθορές. Οι φθορές κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Μικρές ρωγμές: διαμήκεις ή εγκάρσιες ρωγμές, πλάτους μικρότερο από 5 mm που εντοπίζονται μεμονωμένες ή συγκεντρωμένες.
  • Μεγάλες ρωγμές: διαμήκεις ή εγκάρσιες ρωγμές, πλάτους μεγαλύτερο ή ίσο από 5 mm που εντοπίζονται συνήθωςς μεμονωμένες.
  • Ρωγμές τύπου αλιγάτορα: πλέγμα διασταυρούμενων ρωγμών
  • Φθορά – Αποκόλληση: γενικός δείκτης της κατάστασης του οδοστρώματος που υποδεικνύει φθορά λόγω απώλειας συνδετικού και αποκόλλησης αδρανών
  • Λακκούβες: μικρές καθιζήσεις σε σχήμα «μπωλ» με οξείες ακμές και κατακόρυφα τοιχώματα
  • Επιφανειακές ανωμαλίες: διαμήκεις ή εγκάρσιες ανωμαλίες της επιφάνειας του οδοστρώματος όπως σαμαράκια, καθιζήσεις, διογκώσεις κ.ά.
  • Τροχοαυλάκωση: επιφανειακές διαμήκεις καθιζήσεις στα ίχνη των τροχών
  • Μπαλώματα

distress

Λειτουργικά χαρακτηριστικά - Functional Conditions

Η ολισθηρότητα, η ομαλότητα, η μακροτραχύτητα και η φέρουσα ικανότητα αποτελούν τις σημαντικότερες ιδιότητες ενός οδοστρώματος. Αυτές πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια καθώς σε διαφορετική περίπτωση μειώνεται σημαντικά ο απομένων χρόνος ζωής του οδοστρώματος και η ποιότητα κατασκευής του. Το παράθυρο "Functional Conditions" διαχειρίζεται τις ιδιότητες αυτές και διατηρεί και το αντίστοιχο ιστορικό.

functional

Σημειώσεις - Notes

Εκτός από όλα τα εξειδικευμένα παράθυρα που προορίζονται για συγκεκριμένες πληροφορίες, το παράθυρο "Notes" χρησιμεύει για γενικές σημειώσεις που απαιτούνται κατά περίσταση. Σε αυτό μπορούν να εισαχθούν ακόμα και φωτογραφίες.

notes

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το RoSy BASE μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για τα υπόλοιπα υποπρογράμματα της οικογένειας RoSy μπορείτε να βρείτε εδώ: RoSy MAP, RoSy PLAN, RoSy MEMO.