• 210 6640938
  • ptest@otenet.gr

RoSy Software

roadsystems

rosy tree

Η PAVETEST, όντας πρωτοπόρα για τα Ελληνικά δεδομένα, εφάρμοσε πρώτη τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων. Έχοντας εξασφαλίσει την αποκλειστική συνεργασία του δανέζικου οίκου Grontmij παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τη διαχείριση και την αξιολόγηση οδοστρωμάτων. Διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τα μέσα για την οργάνωση πολύπλοκων και απαιτητικών έργων οδοποιίας και καλύπτει όλα τα στάδια της διαχείρισής τους: καταγραφή κατάστασης, επί τόπου μετρήσεις, προγραμματισμός προληπτικής και έκτακτης συντήρησης, προϋπολογισμός κόστους, προγραμματισμός εργασιών για τη βέλτιστη ποιότητα με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδοστρωμάτων γίνεται με το πρόγραμμα RoSy - Road Systems. Το RoSy αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο για τη στρατηγική διαχείριση και συντήρηση ενός οδικου δικτύου.

Το υποπρόγραμμα RoSy BASE αποτελείται από μία ιδιαίτερα εκτεταμένη και λεπτομερή βάση δεδομένων, όπου αποθηκεύονται όλα εκείνα τα στοιχεία του οδοστρώματος και του οδικού δικτύου. Σε αυτή τη βάση δεδομένων αποθηκεύονται στοιχεία του οδοστρώματος όπως τύπος, χρόνος κατασκευής, υποκείμενες στρώσεις, επιφανειακές φθορές, μετρήσεις ιδιοτήτων, γεωμετρικές ιδιότητες (μήκος, πλάτος, λωρίδες), κυκλοφοριακός φόρτος κ.ά. Επιπλέον μπορούν να αποθηκευτούν συμπληρωματικά δεδομένα όπως τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο φωτισμός, οι κάδοι απορριμάτων, οι στάσεις, άλλα σημεία ενδιαφεροντος και πολλά άλλα. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Με το υποπρόγραμμα RoSy MAP, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες δυνατότητες GIS, είναι δυνατή η απεικόνιση και επεξεργασία των δεδομένων σε διαδραστικούς χάρτες. Με εφαρμογή φίλτρων μπορούν να ομαδοποιηθούν τμήματα του οδικού δικτύου με παρόμοιες ιδιότητες ή κοινές ανάγκες. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν εδώ.

Το RoSy PLAN είναι η καρδιά του Συστήματος Διαχείρισης Οδοστρωμάτων καθώς αποτελεί το υποπρόγραμμα που υλοποιεί το βέλτιστο οικονομικό προγραμματισμό των απαιτούμενων επεμβάσεων. Λαμβάνοντα υπόψη τους διαθέσιμους πόρους αλλά και τις απαιτούμενες επεμβάσεις, υλοποιεί ένα πρόγραμμα με σκοπό τη μεγιστοποίηση του λόγου ωφέλους προς κόστος. Συμπληρωματικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το RoSy MEMO αναλαμβάνει τη διαχείριση των άμεσων επεμβάσεων ενώ βοηθά στον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό τους και στην εξοικονόμηση πόρων. Το ΜΕΜΟ διαχειρίζεται εκείνες τις επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα για λόγους ασφαλείας ενώ ταυτόχρονα διατηρεί ημερολόγιο για τις λεπτομέρειες των συμβάντων, τις αυτοψίες και τις τελικές επεμβάσεις. Αναλυτικά δείτε εδώ.

 

Ενημερωτικά φυλλάδια για το RoSy Software μπορείτε να βρείτε ακολούθως:

Διεθνώς το Σύστημα Διαχείρισης Οδοστρωμάτων (Σ.Δ.Ο.) RoSy χρησιμοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες, με πρώτη τη Δανία όπου εφαρμόζεται τόσο σε Δήμους όσο και στο εθνικό οδικό δίκτυο. Άλλες χώρες ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

  • Νορβηγία: Στη Νορβηγία 40 από τους μεγαλύτερους δήμους χρησιμοποιούν το RoSy για τη διαχείριση του οδικού τους δικτύου
  • Σουηδία: Το RoSy βρίσκει εφαρμογή σε 20 δήμους της Σουηδίας
  • Γερμανία: 180 περιοχές και δήμοι στη Γερμανία εφαρμόζουν επίσης το RoSy ως σύστημα διαχείρισης οδοστρωμάτων
  • Τσεχία: Στην Τσεχία το RoSy χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του συνόλου του οδικού δικτύου της χώρας.
  • Βιετνάμ: Στο Βιετνάμ η Carl Bro έχει εγκαταστήσει 180 εκδόσεις του RoSy σε ισάριθμες περιοχές. Το έργο ξεκίνησε το 1999 με 20 εκδόσεις. Καθώς το έργο προχωρούσε με επιτυχία έφτασε σήμερα να εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα.
  • Ινδία: Στην Ινδία το RoSy εφαρμόζεται για αυτοκινητοδρόμους συνολικού μήκους 7000 km και για αστικά οδικά δίκτυα μήκους επίσης 7000 km.
  • Ισλανδία: Το RoSy χρησιμοποιείται στην Ισλανδία στο εθνικό οδικό δίκτυο και στο Ρέΰγκιαβικ.

 

Για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα διαχείρισης οδοστρωμάτων πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται με νέα, τρέχοντα δεδομένα, προκειμένου να μπορεί να απεικονίσει σωστά την κατάσταση του οδικού δικτύου. Τα δεδομένα αυτά αφορούν τόσο στη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος όσο και στα λειτουργικά του χαρακτηριστικά. Για τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας και των λειτουργικών χαρακτηριστικών από την PAVETEST μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.